Steffen Damborg

Ekspert i digitale tranformationsstrategier

Steffen har en MBA-grad og en kandidatgrad i statskundskab fra henholdsvis Aarhus Universitet og Heidelberg Universitet. Han har også gennemført en ledelsesuddannelse ved den verdenskendte business school tilknyttet Harvard University i Boston. Steffen rådgiver globale virksomheder inden for digital transformation, strategi og ledelse. Hans arbejde omfatter udvikling af digitale strategier, implementering af sådanne strategier og transformation af virksomheders produkter, tjenester og distributionskanaler til digital form.

OM steffen damborg

Steffen Damborg, en fremtrædende skikkelse inden for digital strategi og forandringsledelse, er bredt anerkendt for sin ekspertise i at navigere i kompleksiteten i vores evigt udviklende digitale landskab. En af Steffens mest bemærkelsesværdige egenskaber er hans evne til at afmystificere og udnytte banebrydende teknologier såsom big data, machine learning og kunstig intelligens. I en verden, hvor disse innovationer transformerer industrier, forstår Steffen ikke kun disse teknologier, men besidder også det unikke talent til at implementere dem effektivt i organisationer. Han går ud over teorien og tilbyder praktiske værktøjer og strategier, der giver virksomheder mulighed for at udnytte disse fremskridt og høste fordelene.

Foredrag af steffen damborg

Hvordan vil ChatGPT og AI påvirke virksomheder og samfundet i fremtiden?

Alle har hørt om kunstig intelligens og ChatGPT. Den tredje bølge af kunstig intelligens rammer nu Danmark. Det rejser en række naturlige spørgsmål for erhvervslivet. Hvordan vil Regenerative AI som f.eks. ChatGPT påvirke virksomheder, erhvervsmiljøet og samfundet i fremtiden? I dette foredrag vil Steffen Damborg berøre de vigtige spørgsmål, som alle virksomheder, ansatte og forretningsledere bør overveje:

Hvad er Regenerative AI? Hvad er fordelene ved kunstig intelligens i erhvervslivet, og hvordan vil det påvirke virksomhedsdriften? Steffen vil fremhæve eksempler på globale teknologivirksomheder, der allerede bruger Regenerative AI, og foreslå potentielle fremtidige udviklingsmuligheder for Regenerative AI i det danske erhvervsliv.

Under sin præsentation vil Steffen fremhæve, hvad der vil være de økonomiske effekter af den tredje AI-bølge på tværs af industrier. Hvordan Regenerative AI kan forme fremtiden for arbejdsmarkedet, og dele sit syn på nødvendig fremtidig regulering. Foredraget tilpasses den enkelte arrangørs specifikke behov.

foredrag af steffen damborg

Steffen Damborg er en populær og rutineret international foredragsholder og moderator ifm. temaer som:

 • Ledelsesudfordringer i en digital tidsalder
 • Hvordan skaber man en innovativ og digital virksomhedskultur
 • Hvordan håndterer man forandringsledelse, når udviklingstempoet i omverdenen accelererer
 • Digital transformation og digital disruption
 • Big data & small data i innovationsprocesser
 • Kunstig intelligens, algoritmer og machine learning
 • Transformation af små og mellemstore virksomheder i en digital tidsalder
 • Bestyrelsens rolle – når virksomheden skal tilpasse sig en ny digital virkelighed

Foredragene tilpasses, alt efter publikummets forudsætninger og opdragsgiverens specifikke ønsker

foredrag af steffen damborg

Digital transformation: Ny teknologi, disruption og innovation

I dette foredrag sætter Steffen Damborg fokus på digital transformation og digital disruption. Ved hjælp af nærværende eksempler på de kræfter der er i spil, får I en forståelse for den teknologiske udvikling. I løbet af foredraget kommer vi rundt om big data, kunstig intelligens, algoritmer, selvkørende biler, robotics og machine learning.

I foredraget indgår der en række danske og internationale eksempler på virksomheder, der er lykkedes med en digital transformation.

foredrag af steffen damborg

Digital transformation, forandringsledelse og virksomhedskultur

Efter en række år med stor teknologi-begejstring, så bliver fokus nu rettet mod de nye krav som både ledere og medarbejdere skal forholde sig til. I dette foredrag om forandringsledelse er fokus på de menneskelige og kulturelle aspekter i en organisation.

Ledelsesudfordringer i en digital tidsalder, Hvordan skaber man en innovativ virksomhedskultur? Hvordan håndterer man forandringsledelse, når udviklingstempoet i omverdenen accelererer? Hvordan får man medarbejderne som medspillere i processen?

Steffen Damborg sætter fokus på en række værktøjer og metoder, der understøtter opbygningen af en digital kultur. Det er bl.a.: The Lean Startup-tilgang udviklet i Silicon Valley, Agil og iterativ produktudvikling, Design Thinking-processer, Realtime data til understøttelse af organisatorisk læring og personlig kompetenceopbygning, Kultur-dimensioner der hhv. understøtter og modarbejder en digital virksomhedskultur og Kotters 8-trinsmodel til succesfuld forandring.

Alt sammen bliver leveret med en portion humor og velvalgte eksempler fra den virkelig verden.

foredrag af steffen damborg

For enden af bordet - sådan lykkes du med professionelt bestyrelsesarbejde

Ledelsesrådgiver og foredragsholder Steffen Damborg tilbyder et skræddersyet foredrag om professionelt bestyrelsesarbejde i virksomhedsbestyrelser. Foredraget krydres med anekdoter, fra Steffen Damborgs erfaring som såvel adm. direktør, professionelt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Foredraget tager udgangspunkt i anbefalingerne for god selskabsledelse og den nyeste forskning inden for selskabsledelse.

I foredraget behandler Steffen Damborg de centrale opgaver for virksomheders øverste ledelse. En bestyrelse i et selskab forestår sammen med en direktion ledelsen af selskabet. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at selskabet drives på forsvarlig måde og at udstikke de overordnede rammer for direktionen i selskabet. En bestyrelse har altså ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet og direktionen den daglige ledelse. Bestyrelsens vigtigste opgaver er at:

 • Ansætte og afskedige direktionen
 • Udstikke retningslinjerne for direktionens arbejde
 • Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet
 • Påse forsvarlig formueforvaltning samt at lovgivningens krav om bogføring er overholdt

Nøgleord som bestyrelsens grundlæggende rolle i virksomheden, hvordan arbejder en professionel bestyrelse, hvordan tapper man ind i nogle centrale trends og dagsordner som: digitalisering, aktivt ejerskab, CSR & samfundsansvar, governance og grænser ift. den daglige ledelses nødvendige handlerum.

Nøgleord: bestyrelse, bestyrelsesarbejde og bestyrelsens årshjul (formelle og uformelle opgaver), bestyrelsesansvar, corporate governance, virksomheders samfundsansvar, bestyrelsens rolle ift. digitalisering, transformation, strategiudvikling, CSR og andre vigtige emner i bestyrelsesarbejdet.

Alt efter kundens ønsker og behov, så tilpasses foredraget til den konkrete situation i virksomheden.

bog af Steffen Damborg

Mastering digital transformation

Opdag visdommen inden for digital transformation og forandringsledelse med Steffen Damborg. Uanset om du er en forretningsleder, på jagt efter vækst eller en organisation, der navigerer i forandringer, er Steffen Damborgs oplæg din vejledning til succes i det dynamiske landskab af digital transformation.


Se foredragsholder steffen damborg i aktion!

International foredragsholder Steffen Damborg om digital transformation

Laver dit firma digitalt eller er de digitale? Mange organisationer er opmærksomme på hastværket med digital transformation. Men ikke mange ved, hvad sand digital transformation er - og hvor de skal begynde. Hvordan går man fra at "lave digital" til at "være digital"? Hvad er konsekvenserne for din forretningsmodel, medarbejdere, kultur, ledelse, teknologi og arv?

Slide 1

Tusind tak for præsentation. Du fik simpelthen ikke andet end roser hele dagen i går – jeg skulle hilse fra hele teamet og sige KÆMPE tak for et inspirerende og brugbart indlæg. Din kick-off af dagen var spot-on. Endnu en gang tak for dit engagement på så kort varsel – du er stor favorit at få ind igen.

Cecilie

Sanofi

Slide 1

Mange tak for et godt oplæg til vores seminar i går. Det fik løftet niveauet for hvordan vi kan tale om den digitale transformation, som vi står over for. Der var (selvfølgelig) slet ikke tid nok – heller ikke efter dit oplæg – til at komme i dybden med en strategi, men vi har i hvert fald fået et meget mere kvalificeret udgangspunkt til at tale videre i gruppen.

Johanne Prahl

Direktør, Scenit

previous arrow
next arrow

kontakt

Kontakt og book Steffen Damborg 

"*" indicates required fields

Email*